วันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2555

Dropbox 1.5 | ฟรีบริการพื้นที่เก็บไฟล์ออนไลน์


Dropbox คือบริการพื้นที่เก็ฐไฟล์ออนไลน์ ที่ให้คุณสามารถนำไฟล์อะไรของคุณขึ้นไปเก็บไว้ก็ได้ โดยเก็บไว้ที่ระบบ Cloud computer ของ Dropbox ซึ่งคุณสามารถไปเรียกใช้ไฟล์ดังกล่าวจากที่ไหนก็ได้ที่มีอินเตอร์เน็ต หรือจะแชร์ไฟล์ให้เพื่อน หรือคนรู้จักก็ไม่ผิดกติกาแต่อย่างใด โดยในแพ็คเกจฟรีนั้นจะมีพื้นที่มาให้คุณ 2 GB และสามารถซื้อเพิ่มได้หากต้องการใช้พื้นที่มากกว่านี้
Dropbox 1.5 เป็นโปรแกรม Dropbox client ที่จะสร้างโฟลเดอร์สำหรับ Dropbox ขึ้นมี คุณเีพยงแค่ Copy ไฟล์ที่ต้องการจะอับโหลดเข้าไปใน Dropbox โปรแแกรมนี้จะอับโหลดไฟล์ขึ้นให้คุณเองโดยอัตโนมิต สะดวกและมีความปลอดภัยมาก