วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2555

Mozilla Firefox 13.0 Beta 7 | ไฟร์ฟอกซ์ 13 เบต้า ใช้ดีเหมือนกันMozilla Firefox 13.0 Beta 7 สุดยอด Web browser ที่เป็นที่นิยพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาถึงเวอร์ชั่น 13.0 แล้วถึงจะเป็นเวอร์ชั่นเบต้าแต่ก็ยังคงทำงานได้ดีและรวดเร็วไม่แพ้เวอร์ชั่นเต็ม ไม่มีปัญหาเรื่องการหน่วง หรือการค้างชั่วคราวแบบเวอร์ชั่นเ่กา ๆ ให้เห็นอีกต่อไป แต่ก็ยังคงกินแรมมากเหมือนเดิม ใช้เล่นเน็ต ดูหนัง ฟังเพลง หรืออับเดทเว็บไซด์ก็ทำได้รวดเร็วดี แต่ไม่อยากแนะนำให้ใช้ Login กับพวกเว็บอีเมล์ หรือเว็บธนาคารต่าง ๆ เพราะยังคงมีจุดอ่อนในเรือ่งการถูกฝัง cookie ดักจับข้อมูลอยู่ ครับ.

Download Mozilla Firefox 13.0 Beta 7