วันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2555

Q-Dir Portable 5.13 | ฟรีโปรแกรมจัดการไฟล์ 4 หน้าต่าง


Q-Dir Portable 5.13  ฟรีโปรแรกมจัดการไฟล์ 4 หน้าต่างแบบพกพาที่จะช่วยให้คุณสามารถจัดการไฟล์ และโฟลเดอร์ต่าง ๆ จาก 4 ที่ได้พร้อม ๆ กัน ไม่ว่าจะเป็ฯจาก HDD ในเครื่อง ,External HDD,Flash drive หรือ Network drive ก็สามารถใช้ได้ ช่วยให้การจัดการ,รับ-ส่ง ไฟล์ทำได้อย่างรวดเร็วและคล่องตัวมาก
ขึ้น นับเป็นโปรแรกมที่จะทำให้การทำงานต่าง ๆ เร็วขึ้นด้วยครับ.

Download Q-Dir Portable 5.13