วันเสาร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2555

โปรแกรมเครื่องคิดเลยแนวใหม่ใส่รายละเอียดได้ | SFR CalcTape 5.1.3


SFR CalcTape 5.1.3  ฟรีโปรแกรมเครื่องคิดเลขแนวใหม่ ที่ให้คุณสามารถใส่รายละเอียด และรายการต่าง ๆ ลงไปได้ทำให้เหมือนกับคุณใช้การคำนวนอยู่บนโปรแกรมประเภท Spreadsheet  และสามารถสั่ง Print ออกมาเพื่อทำเป็น บิลเงินสด หรือแบบร่างได้ก่อนที่จะนำไปทำบิลจริง ๆ ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในงานคำนวนต่าง ๆ โดยเฉพาะร้านขายของ หรือบริการที่ไม่ต้องการบิลอย่างเป็นทางการ หรือใช้โปรแรกมคำนวนอย่าง Excel ไม่เป็นก็สามารถใช้ตัวนี้ แทนได้เลย สะดวกสบายประหยัดเวลาเขียนบิลได้อีกเยอะ.


Program Description
SFR Calculator is a new kind of software calculator for your Windows PC. With SFR Calculator you can do extensive calculations - like on an adding machine. You can comment your calculations and save them. Open your calculations again afterwards and change some of the numbers. SFR Calculator will always calculate the results again. You can see your whole calculation on the virtual paper tape.
program Features:

- Enter many calculation terms in one turn and still keep an overview - like on an adding machine.
- Use intermediate results to check and structure your calculation.
- Comment your calculation terms, to give sense and context to it.
- Enter normal text for extended comment on your calculation.