วันศุกร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2555

Dictionary .NET 4.8 | โปรแกรมแปลภาษารองรบ มากกว่า 60 ภาษาทั่วโลก


กลับมาอีกครั้งแล้วกับสุดยอดโปรแรกมแปลภาษาที่หลาย ๆ คนชื่อชอบ Dictionary .NET 4.8 กลับมาคราวนี้ได้ัรับการพัฒนาความสามารถให้มากขึ้นและใช้งานได้สะดวกขึ้นเพียงทำไอไลท์ที่ข้อความที่ต้องการจะแปลแล้วกด Ctrl + right click ก็จะแปลให้ทันที ภาษาที่ได้ก็รู้สึกจะสละสลวยมากขึ้นกว่าเดิมมาก(ดีกว่าไปแปลใน google translate ซะอีก ถึงแม้จะใช้ engine เดียวกันก็ตาม)  นอกจากการแปลที่ทำได้ดีขึ้นมาก

อีกส่วนหนึ่ง ที่ยังคงความดีคือการรองรับภาษาต่าง ๆ ได้มากขึ้นถึง 60 ภาษา ทำให้คุณสามารถทำงานได้อย่างสะดวกมากขึ้น  
ทีนี้การทำเว็ฐไซด์ก็ไม่จำเป็นจะต้องจำกัดอยู่แค่เมืองไทยอีกต่อไป ถ้าใช้ Dictionary .NET 4.8 เว็บไซด์ของคุณก็จะเผยแพร่ได้ทั่วโลกแล้ว

(ทดลองแปลบทความด้านบน)

Back again, with the most pro early on was that many people like Dictionary. NET 4.8 back, this time to achieve the ability to make more and work with up to do I light the message. We need to press Ctrl + right click, it will be translated immediately. The flowery language they feel more than ever (better than google translate to translate it in another, even using the same engine), the translation is much better. Another part that remains is to support more languages ​​to 60 languages, making your work more enjoyable. Now Reap the Web site are not necessarily limited to Thailand again if the Dictionary. NET 4.8 web site, you will be published around the world.