วันจันทร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2555

โปรแกรมสมุดจดอัจฉริยะ | In My Diary 1.80


In My Diary 1.80  ฟรีโปรแกรมสมุดจดบันทึกหรือ Organizer สุดฉาลาดที่จะมาช่วยคุณบันทึกสิ่งจำเป็นต่าง ๆ ที่ต้องทำในแต่ละวันหรือ จดบันทึกอะไรก็ตามแต่ที่คุณต้องการ โดยคุณสามารถเพิ่มจำนวนบันทัดได้อย่างไม่จำกัด และยังสามารถประยุกต์ใช้ในการทำตารางนัดหมาย หรือ สมุดจดที่อยู่,เบอร์ติดต่อได้อีกด้วย นับเป็นโปรแกรมช่วยเตือนความจำที่ดีมาก ๆ ตัวหนึ่งเลยทีเดียว


program description

In My Diary is a smart, free personal organizer.
The main display is based on a traditional diary format but, although all entries appear as one line of text, each actual entry can contain as many lines as required. Diary entries can be set to auto-repeat at the required interval.