วันอังคารที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2555

A Ruler for Windows 2.4.6 | โปรแกรมไม้บันทัดวัดหน้าจอ


สำหรับหลาย ๆ ท่านที่ต้องทำงานเกี่ยวกับงานออกแบบหรืองาน graphic แล้วส่งสำคัญอีกประการหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือการวัดขนาดของวัตถุต่าง ๆ บนหน้าจอ เพราะเราไม่อาจทราบได้เลยว่า วุตถุที่เราเปิดอยู่นั้นมันมีขนาดเท่าไหร่กันแน่เมื่อ print ออกมา เพราะมันขึ้นอยู่กับขนาดของหน้าจอเป็นหลัก ดังนั้น การวัดขนาดต่าง ๆ นั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญมาก 


A Ruler for Windows 2.4.6  ฟรีโปรแกรมไม้บันทัดสำหรับวัดขนาดวัตถุต่าง ๆ บนหน้าจอ ช่วยให้เราทราบว่าวัตถุนั้นมีขนาดเท่าไหร่ ช่วยให้การทำงานง่ายขึ้นอีกเยอะ 

program description

With A Ruler for Windows you can use your screen normally while layering one or more rulers over of your work. As you can see through the clear plastic ruler you can even continue your typing under it.