วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2554

NetTraffic 1.13 | โปรแกรมดูทราฟิกบนระบบ Network ของเรา


NetTraffic 1.13 ฟรีโปรแกรมดี ๆ ที่จะแสดงปริมาณข้อมูลที่ถูกเรียกใช้ใน Network ของเรา โดยจะแสดงข้อมูลออกมาเป็นกราฟแท่ง เพื่อให้เราสามารถทราบได้ว่าในขณะเวลาใด มีปริมาณข้อมูลวิงเข้าออกในวง Network ของเราเป็นอย่างไร ช่วยให้ Admin สามารถบริหารจัดการระบบ Network ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โปรแกรมนี้ต้องการ MS.netframework 2.0