วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2554

SynWrite Text-Editor 2.8 | ฟรี text/code editor สำหรับเขียนโปรแกรม


SynWrite Text-Editor 2.8  Open source สำหรับนักพัฒนาเว็บไซด์หรือโปรแกรมต่าง ๆ เพียบพร้อมไปด้วยเครื่องมืออำนวยความสะดวกในการเขียน โค๊ตภาพษาโปรแกรมต่าง ๆ
เช่น คำสั่งค้นหา คำหรือบันทัดที่จะช่วยให้เราสามารถไปยังบันทัดหรือคำที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว ระบบช่วยในการใส่ โค๊ด ที่จะทำให้การใส่คำสั่งต่าง ๆ ของคุณทำได้อย่างง่ายดายขึ้น และระบบช่วยเหลืออีกมากมายที่จะทำให้การเขียนโปรแกรมของคุณเป็นเรื่องง่ายดายขึ้นมากกว่าการใช้ Text editor ธรรมดา

SynWrite Text-Editor 2.8 รองรับการเขียนโปรแกรมในภาษาต่าง ๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็น HTML,PHP,XML,CSS,JAVA script,C,C++ และอื่น ๆ  ช่วยประหยัดต้นทุนค่าโปรแกรม ได้เป็นอย่างดี