วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2554

Advanced IP Scanner 2.2 | โปรแกรมตรวจสอบ IP ในวง NetworkAdvanced IP Scanner 2.2  ฟรีโปรแกรมดี ๆ ที่จะมาช่วยคุณในการตรวจสอบ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทุกตัวที่ต่ออยู่ในวง Network ของคุณ ทั้ง แบบ LAN และ Wireless
และยังสามารถลงโปรแกรมเสริมเพื่อที่จะสั่ง Remote ,shut down และ wake on LAN ได้
ช่วยให้เราสามารถตรวจสอบได้ว่ามีใครแอบมาใช้ Network ของเราหรือไม่

Download Advanced IP Scanner 2.2