วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2556

Tweaking.com - Windows Repair 1.9.12 | ฟรีโปรแกรมซ่อมแซมระบบ windows ให้ดีเหมือนเดิมTweaking.com - Windows Repair 1.9.12 ฟรีโปรแกรมที่จะทำให้เครือ่งคอมพิวเตอร์ของคุณกลับมาทำงานได้ดีอย่างเดิม โดยโปรแกรมจะทำการสแกนและตรวจสอบระบบทั้งหมดของคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะเป็น Registry และส่วนของระบบอื่น ๆ และทำการซ่อมแซม ไฟล์ระบบที่เสียหายและให้กลับมาทำงานได้ดีดังเดิมนับเป็นอีกหนึ่งโปรแกรม Utility ที่มีประดยชน์มาก ๆ เลยทีเดียวครับ  ใครที่กำลังประสบปัญหา windows ทำงานผิดปกติลองโหลดโปรแกรมนี้ไปใช้ดูก่อนครับเผื่อจะหาย

Download Tweaking.com - Windows Repair 1.9.12