วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

โปรแกรมทำแผ่น บูทเครื่องฉุกเแิน| Avira AntiVir Rescue System 02-28-2013


Avira AntiVir Rescue System 02-28-2013  ฟรีโปรแกรมที่จะทำให้เราสามารถสร้างแผ่น CD สำหรับบูทเครื่องคอมพิวเตอร์เพือ่ใช้ในการแก้ปัญหาคอมพิวเตอรืที่ไม่สามารถบูทระบบได้ตามปกติโดยแผ่นนี้จะมี
ความสามารในการ  กู้ไฟล์ระบบ ที่เสียหายเนื่องจากไวรัส หรือเหตุอื่น ๆ ,สแกนไวรัส ด้วยโปรแกรมแอนตี้ไวรัส ยอดนิยมอย่าง Avira anti virus พร้อมอับเดทฐานข้อมูลไวรัสล่าสุด (28 กพ. 2556) และ ใช้ในการ backup ข้อมูลสำคัญต่าง ๆ ออกมาใส่ Flash drive ,External HDD หรืออุปกรณ์เก็บข้อมูลอื่น ๆ