วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2555

โปรแกรมดูสถานะการทำงานของ Hardware | HWMonitor 1.20HWMonitor 1.20  ฟรีโปรแกรมที่จะช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบสถานะการทำงานของ Hardware หลัก ๆ ได้แก่ CPU,VGA,HDD ว่าตอนนี้มันทำงานเป็นอย่างไรบ้าง โดยจะแยกการบอกสถานะเป็นสองส่วนคือ อัตราการจ่ายไฟ ว่ากระแสในแต่ละค่านั้นมีการจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์เท่าไหร่ ครบถ้วนหรือไม่ และอีกอย่างคือ อุณหภูมิ ว่าตอนนี้ Hardware แต่ละตัวทำงานมีอุณหภูมิเท่าไหร่.


ซึ่งข้อมูลทั้งสองอย่างนี้จะช่วยวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นกับเครือ่งของเราได้เป็นอย่างดี เช่นถ้าเครื่อง Hang บ่อย ๆ ก็มาเช็คที่อุณหภูมิอาจจะร้อนเกินไป หรือสั่งไรท์ CD/DVD แล้วเครื่องดับหรือค้าง ก็มาเช็คอัตราการจ่ายไฟ ที่อาจจะต่ำกว่าปกติ อันเป็นสาเหตุมาจาก power supply เสื่อมสภาพ เป็นต้น นับเป็น Utility ดี ๆ อีกตัวที่ควรมีติดบ้านไว้ครับ

Download HWMonitor 1.20