วันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2555

โปรแกรมลบไฟล์แบบไร้ทางกู้คืน | Blank And Secure 3.64


ถ้าคุณมีไฟล์เอกสารที่สำคัญมาก ๆ ที่เป็นความลับที่จะให้บุุคคลภายนอกล่วงรู้ไม่ได้ เมื่อใช้ไฟล์นั้นเสร็จแล้วการลบทิ้งอย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอ เพราะเดี๋ยวนี้ความสามารถของโปรแรกมกู้ข้อมูลทั้งหลายมันมีสูงมาก  หากต้องการลบไฟล์ดังกล่าวให้หายไปจากโลกตลอดกาลคุณจะต้องใช้โปรแรกมอะไรที่ถูกออกแบบขึ้นมาโดยเฉพาะ.


 Blank And Secure 3.64 ฟรีโปรแกรมที่ถูกออกแบบมาให้ลบไฟล์ใด ๆ แล้วก็ตามจะไม่มีวันที่จะกู้มันกลับมาได้อีก ด้วยเทคนิคการเขียนข้อมูลทับลงไปบนตำแหน่ง Zero (ตำแหน่งชี้ที่อยู่ไฟล์) หลาย ๆ ครั้ง จนไม่มีข้อมูลเดิมหลงเหลือ ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีกู้ข้อมูลระดับสุดยอดแค่ไหน ก็ไม่สามารถที่จะกู้ไฟล์ดังกล่าวกลับมาได้แน่นอน ช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับไฟล์งานสำคัญของคุณเป็นอย่างดี