วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

Web browser เน้นความปลอดภัยสายพันธุ์ chrome | Comodo Dragon 20.0.1| Comodo Dragon 20.0.1  ฟรี webbrowser ที่ใช้แกนกลางเดียวกับ Google chrome เพราะฉะนั้นประสิทธิภาพในการทำงานนั้นจะเหมือนกับ Google chrome ทั้งหมด (ยกเว้น Dragon นั้นฟังเพลงจาก Gmember.com ได้แต่ chrome ฟังไม่ได้ :( ) นอกนั้นเหมือนกันหมดเลยทั้งความเร็วทั้งประสิทธิภาพในการทำงานและการปรับแต่งต่าง ๆ


แต่ส่วนที่ทำให้ | Comodo Dragon แตกต่างไปจาก Chrome คือความสามารถในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยโดย | Comodo Dragon  ได้เพิ่มฟังก์ชั่นในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวที่ถูกเก็บไว้ใน browser ให้มากขึ้นมีการเพิ่ม DNS พิเศษที่จะช่วยตรวจสอบ เว็บไซด์ หรือลิงค์ที่เป็นอันตรายและแจ้งเตืือนผู้ใช้ และ บล็อกแบบเด็ดขาดในกรณีที่เว็บนั้นเป็ฯอันตรายจริง ๆ อย่างเป็นเว็บ fishing  เพื่อไม่ให้ผู้ใช้เข้าไปในเว็บนั้น ๆ ได้ จึงเป็นการช่วยสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้กับผู้ใช้ได้อีกระดับหนึ่งด้วยครับ.

Download | Comodo Dragon 20.0.1