วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ProcessKO 2.62 | ฟรีโปรแกรมหยุดการทำงานของโปรแรกมที่ค้าง ๆProcessKO 2.62 ฟรีโปรแกรมที่จะทำการหยุดโปรแรกมต่าง ๆ ที่กำลังรันอยู่ ได้อย่างชะงัด เอาไว้ใช้สำหรับหยุดโปรแกรมต่าง ๆ ที่กำลังรันอยู่ หรือโปรแกรมที่ค้าง ๆ ก็สามารถสั่งหยุดได้ โดยคุณสามารถใช้ร่วมกับโปรแรกมหรือ task manager เพื่อตรวจสอบว่าโปรแรกมไหน มีปัญหาในการทำงาน หรือโปรแกรม
ใดเป็นโปรแกรมแปลก ๆ ที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนซึ่งอาจจะเป็นไวรัส หรือมัลแวร์ก็ได้ นับเป็นโปรแกรมที่มีประโยชน์มาก ๆ ในกรณีที่เครื่องเกิดการทำงานช้า หรือทำงานผิดปกติเนื่อยจากโปรแรกมที่กำลังรันอยู่.