วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

Screenshot Captor 3.08 | โปรแกรมจับภาพหน้าจอสำหรับทำคู่มือโปรแกรมต่าง ๆ


Screenshot Captor 3.08 ฟรีโปรแกรมที่จะทำให้การจับภาพหน้าจอทีละมาก ๆ เป็นเรื่องง่าย ๆ เพราะโปรแกรมนี้สามารถจับภาพนห้าจอได้หลากหลาย ทั้งแบบ windows,full screen,regioun และจับได้ครั้งละหลาย ๆ ภาพ เพื่อความสะดวกและความต่อเนื่องสำหรับงานทำคู่มือโปรแรกม หรืองานอะไรก็ตามที่
ต้องการการจับภาพหน้าจอทีละมาก ๆ เพิ่มความสะดวก รวดเร็วในการทำงานได้มากขึ้นอีกเยอะเลยครับ.