วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

Mikogo 4.6 | ฟรีโปรแรกมแชร์หน้าจอ desktop ให้เพื่อน ๆ ได้ดู


Mikogo 4.6  ฟรีโปรแรกมประเภท Remote Desktopที่มีจุดเด่นในเรื่องของการแชร์หน้าจอ Desktop ให้ผู้คนที่อยู่ในวงสามารถดูหน้าจอได้ถึง 10 คนพร้อม ๆ กัน เอาไว้ใช้ ในงานนำเสนอ ,ฝึกสอน,พูดคุยเฮฮาระหว่างกลุ่มเพื่อน หรือประชุมทางไกลผ่านอินเตอร์เน็ตได้อย่างสะดวกรวดเร็ว  ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย
และเวลาในการเดินทางได้เป็นอย่างดี  นับเป็ฯโปรแกรมที่ดีอีกนึ่งตัวที่สามารถประยุกต์ใช้ได้หลากหลายมากครับ