วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ย่อรูป,แปลงไฟล์รูปเร็วแบบฟ้าผ่าด้วยโปรแกรม | Lightning Image Resizer 1.8

Lightning Image Resizer 1.8  ฟรีโปรแกรมที่จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถแปลงไฟล์รูปภาพได้มากมายทั้ง JPG,BMP,TIF,GIF,PNG และอื่น ๆ เพื่อให้เหมาะสมกับงานที่จะนำไปใช้ และยังสามารถปรับขนาดของรูปภาพได้โดยการปรับขนาด pixel ของรูปภาพทำให้สามารถกำหนดขนาดของภาพที่จะเปลี่ยนได้อย่าง
แน่นอน รวมไปถึงสามารถเลือกได้ด้วยว่าจะ Save ทับของเดิมหรือว่าจะให้สร้างไฟล์ใหม่ ใครที่ต้องทำงานเกี่ยวกับรูปภาพจำนวนมาก ๆ ลองเอาโปรแกรมนี้ไปใช้ดูครับ.