วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

โปรแกรมเซทค่า IP แบบง่ายสุด ๆ | Simple IP Config 2.3

Simple IP Config 2.3  ฟรีโปรแกรมที่จะทำให้คุณเปลี่ยนค่่า Network ได้อย่างง่ายดาย เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องพก notebook ไปที่ทำงาน และกลับมาที่บ้าน ที่ต้องเซ็ตค่า Network คนละค่ากัน โดยคุณสามารถเปี่ยนค่าต่าง ๆ ได้ดังนี้
- IP address
-Subnetmark
-gateway
-DNS server
เมื่อเปลี่ยนแล้วคุณก็สามารถเข้าสู่ระบบได้ทันที สะดวกสุด ๆ