วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

โปรแกรมช่วยดูแลรักษาแชตเตอรี่โน๊ตบุ๊ค| BatteryCare 0.9.8


BatteryCare 0.9.8 โปรแกรมที่จะทำให้เราทราบถึงสถานะการทำงานของ แบตเตอรี่ โน๊ตบุ๊คว่าตอนนี้ มันเหลือพลังงานอยู่เท่าไหร่ สามารถใช้งานได้อีกกี่ชั่วโมง และบอกสภาพโดยทั่วไปของตัวแบตเตอรี่ว่ามันทำงานได้กี่เปอร์เซ็นต์ (ปกติ แบตเตอรี่จะเสื่อมสภาพลงทุก ๆ 1-2 ปี) และยังบอกถึงอุณหภูมิของ CPU และ Harddisk ซึ่งอุณหภูมิที่ร้อนเกินไปก็อาจจะเกิดจากการจ่ายไฟที่ผิดปกติได้ด้วย
 โปรแกรมนี้ช่วยให้เราสามารถตรวจสอบความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับ แบตเตอรี่ของเราได้ตลอดเวลา เพื่อลดความเสี่ยงหรือความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับตัวเครื่องเพราะแบตฯ ชำรุดได้ ผู้ใช้ Notebook,netbook ควรมีติดเครื่องไว้ครับ ไม่เสียหาย ไม่กินแรงเครื่อง