วันอังคารที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2554

Top Process Monitor 3.6 | โปรแกรมตรวจสอบ process ที่กินทรัพยากรมากที่สุด


"เอ..ทำไมเครื่องมันทำงานช้าอย่างนี้นะ เพิ่งซื้อมาใหม่ ไม่กี่เดือนนี่เอง แรก ๆ ก็ทำงานเร็วดี แต่หลัง ๆ นี่ช้าลงไปเยอะเลย"   ปัญหาแบบนี้มักจะเกิดกับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ทั่วไปเสมอ สาเหตุส่วนใหญ่เลยก็คือ..เราติดตั้งโปรแกรมไม่จำเป็นมากจนเกินไป บางคนในเครื่องมีโปรแกรมมากมาย อย่าง photoshop,Idesign,3Dstudio max,ฯลฯ ทั้ง ๆ ที่ใช้ไม่เป็นหรือไม่เคยเปิดใช้เลยด้วยซ้ำ หรือบางคน หนักกว่า เป็นนักโหลดเจออะไรก็โหลด ๆ มาติดตั้ง ลงเครื่องไปซะหมด จนทำให้เครื่องอืดไปก็มี  

ส่วนสาเหตุสำคัญอีกอย่างหนึ่งของการลงโปรแกรมในเครื่องเยอะ ๆ ก็คือ process  (โปรเซส) ก็คือโปรแกรมที่กำลังรันอยู่ในเครื่องนั่นเอง อาจจะเป็นโปรแกรมประเทภท startup ที่มีการใช้ทรัพยากรระบบอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่เปิดเครื่อง หากมีโปรแกรมประเภทนี้มากเกินไปก็จะทำให้เครื่องช้าได้ แล้วทีนี้เราจะรู้ได้อย่างไรว่า process ตัวไหน กินทรัพยากรมากที่สุด ปกติเราดูได้จาก task manager แต่ว่ามันจะไม่เรียงลำดับการใช้ทรัพยากรมากที่สุดมาให้  เราจึงต้องใช้ utility ที่มีชื่อว่า Top Process Monitor 3.6 มาช่วยครับ

Top Process Monitor 3.6  จะช่วยในการแสดงผล process ที่ใช้ทรัพยากรระบบ มากที่สุดและเรียงลงมาเรื่อย ๆ ช่วยให้เราสามารถวิเคราะห์ แล้ว ดูได้ว่า โปรแกรมตัวที่กินทรัพยากรเยอะ มันจำเป็นสำหรับการใช้งานหรือไม่ ถ้าไม่ก็สามารถสั่ง kill process แล้วลบโปรแกรมนั้นทิ้งไปได้เลย ก็จะทำให้เครื่องทำงานได้เร็วขึ้นได้ 

ลงโปรแกรมแต่ที่จำเป้ฯใช้งาน เครื่องจะเร็วขึ้นอีกเยอะเลยนะครับ