วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

โปรแกรมตรวจสอบคอมพิวเตอร์ในวง Network ของเรา | SoftPerfect Network Scanner 5.3


SoftPerfect Network Scanner 5.3 ฟรีโปรแกรมที่ใช้ในการตรวจสอบ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อต่ออยู่กับ Network เดียวกับเราทั้งแบบมีสายและไร้สาย และสามารตตรวจสอบเครื่องที่อยู่คนละ Class IP ก็ได้ด้วย


โดยโปรแกรมนี้จะให้รายละเอียดต่าง ๆ ของเครื่องในวง Network เช่นชื่อ.IP address,MAC address ได้ด้วยนอกจากความสามารถในการตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วโปรแกรมนี้ัยังทำให้คุณสามารถเข้าถึง share folder หรือ แชร์โฟลเดอร์ที่ถูกซ่อนไว้ก็ได้  สามารถ สั่ง ping wake on LAN หรือ shutdown เครื่องต่าง ๆ ได้โดยไม่ต้องใช้สิทธิ Administrator อีกด้วย (ต้องใช้ควบคู่กับโปรแกรม Remote admin ของ Soft perfact) 
SoftPerfect Network Scanner 5.3 เป็นโปรแกรมที่มีประโยชน์มากทีเดียว เพราะมันสามารถทำให้คุณรู้รายละเอียดต่าง ๆ ของเครื่องในวง Network ได้และให้คุณรู้ได้ว่ามีใครบ้างที่แปลกปลอมเข้ามาอยู่ในวง Network ของคุณ.