วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

LibreOffice 3.4.4 RC 2 | ฟรีชุดโปรแกรมสำนักงานใช้แทน MS officeLibreOffice 3.4.4 RC 2 ฟรีชุดโปรแกรมสำนักงานใช้แทนไมโครซอฟท์ออฟฟิศ ทางเลือกแห่งความประหยัดอีกหนึ่งตัวที่มีโปรแกรมมาให้ครบทุกความต้องการในการใช้งานเลยทีเดียว
โปรแกรมใน LibreOffice 3.4.4 RC 2 ประกอบไปด้วย
1.Text Document โปรแกรมจัดการงานเอกสาร,รายงาน ต่าง ๆ ใช้แทน MS word
2. Spread sheet โปรแกรมด้านการคำนวนสูตร,ตาราง ตัวเลขต่าง ๆ ใช้แทน MS Excel
3.presentation โปรแกรมสำหรับการสร้างงานนำเสนอ สไลด์โชว์ พรีเซนเทชั่นต่าง ๆ ใช้แทน Powerpoint
4.Drawing โปรแกรมสำหรับวาดภาพ
5.Database โปรแกรมสร้างและจัดการฐานข้อมูลใช้แทน MS Access
6.formula โปรแรกมสำหรับสร้างสูตร พิมพ์สูตรต่าง ๆ

ครบถ้วนทุกความสามารถอะไรที่ Msoffice ทำได้ LibreOffice 3.4.4 RC 2 ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันแถมยังสามารถทำงานร่วมกับ ไฟล์ตระกูล ms office ถึงเวอร์ชั่น 2003 ที่ถือได้ว่าทำงานได้ดีที่สุดใน ชุด MS office แล้วด้วย
อยากให้สถาบันการศึกษาต่าง ๆ บรรจุหลักสูตร พวกฟรีชุดโปรแกรมออฟฟิศเหล่านี้เป็นทางเลือกให้กับผู้เรียนแทนที่จะสอนแต่เพียงชุด ms office อย่างเดียว เพื่อช่วยลดการผูกขาดตลาดและลดต้นทุนในการทำธุรกิจหรือกิจการ ที่สูงเกินจำเป็นอีกด้วย

Download LibreOffice 3.4.4 RC 2 ชุดโปรแกรมสำนักงานใช้แทน MS office