วันพุธที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2556

XAMPP 1.8.2 | ชุดโปรแกรมจำลอง Web server สำหรับนักพัฒนาเว็บไซด์


XAMPP 1.8.2  เป็นชุดโปรแกรมที่ได้รวบรวมเอาโปรแกรมที่จำเป็นต่าง ๆ ที่ใช้ในการพัฒนาเว็บไซด์ โดยที่เรายังไม่จำเป็นที่จะต้อง เช่า พื้นที่ Webhosting จริง ๆ ก่อนเพื่อช่วยประหยัดต้นทุนในการพัฒนาเว็บไซด์ เพราะบางเว็บต้องใช้เวลาในการพัฒนาเป็นเดือนหรือหลาย ๆ เดือน ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปเสียค่าเช่าโอสต์ติ้งเพื่อทดสอบรันสคริปที่กำลังเขียน ก็ใช้ชุดโปรแกรม XAMPP 1.8.2นี้ในการทดสอบได้เลย
โดย XAMPP 1.8.2 จะประกอบไปด้วยโปรแกรมหลัก ๆ ดังนี้
-Apache โปรแกรมสำหรับจำลองคอมพิวเตอร์ของคุณให้กลายเป็น Web server
-MySQL โปรแกรมสำหรับจัดการ Database
-Filezilla โปรแกรมสำหรับเชื่อต่อ FTP เพื่ออับโหลดไฟล์
-Mercury โปรแกรมสำหรับจำลอง E-Mail server
ด้วยโปรแกรมเหล่านี้จะทำให้คุณสามารถสร้าง  Webserver ที่รองรับการใช้งาน สคริปเว็บไซด์สำเร็วรูปต่าง ๆ ได้มากมาย ทั้ง Wordpress,joomla,dupal และอืน ๆ ได้ครับ

Download XAMPP