วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2556

โปรแกรมตรวจสอบและจัดการไฟล์ประเภท auto start | Sysinternals Autoruns 11.5


Auto start โปรแกรมหรือโปรแกรมที่เปิดตัวเองขึ้นอย่างอัตโนมัติทุกครั้งที่มีการเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์นี่ บางครั้งก็ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการทำงานบางอย่างให้กับเรา แต่บางทีมันก็เป็นช่องโหว่ ที่จะทำให้พวกโปรแรกมไม่หวังดีทั้งหลายอย่างไวรัสและมัลแวร์ มันเข้ามาทำงานในเครื่องของเราได้ และถูกเรียกใช้ทุกครั้งที่เปิดคอมเช่นกัน ดังนั้นการหมั่นตรวจสอบโปรแรกมในส่วนนี้ จึงเป็นเรือ่งที่ค่อนข้างจำเป็น

 Sysinternals Autoruns 11.5  โปรแรกมที่สามารถเรียกดูไฟล์ในส่วนของ Autorun,auto start,service  และบอกรายละเอียดต่าง ๆ ของไฟล์นั้น ๆ เพื่อให้คุณตัดสินใจ ที่จะเลือกปิด หรือยุดการทำงานของพวกมันได้นอกจากจะช่วยป้องกันโปรแรกมที่ไม่รู้จักหรือไม่หวังดีมารันในเครื่องของเราแล้ว ยังจะเป็ฯการช่วยทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ของเราทำงานได้เร็วขึ้นเพราะไม่ต้องโหลดโปรแรกมที่ไม่จำเป็นมาใส่เครื่องด้วย แต่การใช้โปรแรกมนี้คุณจะต้องมีความรู้ทางด้าน เทคนิคพอสมควร นะครับ เพราะการปิดโปรแรกม auto start mี่สำคัญอาจทำให้ windows บูทไม่ขึ้นได้ ก็ดูว่าอันไปที่มันถูกเรียกมาจาก C:/windows/ ก็อย่าไปปิดมันก็แล้วกัน ดูแต่ในส่วนของ Program files  หรือโปรแรกมแปลก ๆ ที่ไม่คุ้นเคยนะครับ

Download  Sysinternals Autoruns 11.5