วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

WakeMeOnLan 1.45 | โปรแกรมสั่งเปิดคอมผ่าน LAN


WakeMeOnLan 1.45 ฟรีโปรแกรมที่จะทำให้คุณสามารถสั่งเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ๆ ที่อยู่ในวง LAN เดียวกับคุณได้แบบง่าย ๆ โดยที่ไม่ต้องเดินไปที่เครือ่งนั้น ๆ เหมาะสำหรับ ผู้ดูแลระบบของ บริษัทใหญ่ ๆ ที่มีคอมพิวเตอร์มาก ๆ ที่จะต้องมาตรวจเช็คความเรียบร้อยของระบบก่อนที่จะเริ่มต้น
ทำงานทุกวัน ทีนี้ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเดินไปเปิดคอมทุกตัวแล้วสั่งเอาจากโต๊ะทำงานเลยก็ได้ โปรแกรมนี้ต้องใช้กับ เมนบอร์ดที่รองรับฟังก์ชั่น Wake on LAN ด้วยนะครับ.

Download WakeMeOnLan 1.45