วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

Spybot - Search and Destroy 2.0.11 | โปรแกรมค้นหาและกำจัดมัลแวร์ชื่อดัง


Spybot - Search and Destroy 2.0.11  ฟรีโปรแกรมค้นหาและกำจัดมัลแวร์ที่ออกมาในยุคแรก ๆ หลังจากที่เร่ิมมี spyware กันเลยโดยในยุคนั้น spyware เป็นเพียงแค่โปรแกรมสร้างความรำคาญ เท่านั้นไม่ได้ร้ายแรงอะไรเหมือนสมัยนี้  และ Spybot - Search and Destroy ก็ได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องให้ทันกับ
พฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของบรรดามัลแวร์ทั้งหลาย จนบัดนี้มันมีความสามารถในการตรวจจับและป้องกันมัลแวร์หลากหลายประเภท ทั้ง Spyware,Adware,Trojan,worm และอื่น ๆ ช่วยเป็นกำลังเสริมปกป้องคอมพิวเตอร์จากไวรัสทั้งหลายได้ดีขึ้นอีกด้วย นับเป็นอีกหนึ่งสุดยอดโปรแกรมป้องกันเครือ่งคอมพิวเตอร์ที่ควรมีติดเครื่องไว้ครับ

Download Spybot - Search and Destroy 2.0.11 |