วันจันทร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2555

SSuite Office - Accel Spreadsheet 8.8 | ฟรีโปรแรกมสร้างสูตรคำนวน ,ทำตาราง,ทำกราฟ ใช้แทน MS excel


SSuite Office - Accel Spreadsheet 8.8  ฟรีโปรแกรมสำหรับ สร้างตาราง ,สูตรคำนวน ,และกราฟต่าง ๆ ให้คุณสามารถสร้าง งานคำนวน ต่าง ๆ เช่น บัญชี รายรับ-รายจ่าย ในชีวิตประจำวัน รวมไปถึงร้านค้าขนาดเล็ก และ ตารางต่าง ๆ ได้มากมาย สามารถออกแบบและสร้างกราฟได้หลากหลายแบบทั้งสองมิติและสามมิติที่สวยงามและรูปทรงถูกต้องโดยอ้างอิงข้อมูลจากตารางแกน X และ Y ที่คุณสร้างขึ้นได้ สรุป
มันก็คือฟรีโปรแกรมที่สามารถใช้แทน MS excel ได้นั่นเองครับ  บริษัท ห้างร้าน ใดที่ต้องการความประหยัดค่าต้นทุน ซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ แต่อยากได้โปรแรกมที่มีความสามารถก็ดาวโหลดไปใช้ได้เลย ฟรีครับ.