วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2555

โปรแกรมเปลี่ยนชื่อไฟล์ภาพ จำนวนมาก ๆ อย่างรวดเร็ว | PhotoRenamer 3.2


สำหรับท่านที่ต้องทำงานกับรูปภาพในปริมาณ ที่มาก ๆ ไม่ว่าจะเป็น Graphic designer ,จัดหน้าหนังสือ หรือ Web master  งานหนึ่งที่ดูเหมือนจะหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยก็คือการเปลี่ยนชื่อ (Rename) ไฟล์ภาพนั้นเอง เพื่อให้ง่ายกับการจัดลำดับและการจดจำ ซึ่งการทำงานนี้ดูเหมือนจะง่ายแต่บางครั้งมันก็ไม่ง่ายเลยถ้าจำนวนรูปภาพที่ต้องใช้งานมันมีในปริมาณมาก 


PhotoRenamer 3.2  ฟรีโปรแกรมที่จะช่วยให้คุณเปลี่ยนชื่อไฟล์รูปภาพนับพันนับหมื่นภาพได้อย่างง่ายดายโดยคุณสามารถกำหนดค่าต่าง ๆ ของชื่อไฟล์ได้มากมายตามต้องการไม่ว่าจะเป็นวันที่,เวลา,หมายเลข ,เติมตัวอักษรนำหน้า,ต่อท้ายและอื่น ๆ ทำให้การเรียงลำดับรูปภาพเพื่อการใช้งานเป็นไปได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วมากขึ้นครับ ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการทำงานกับไฟล์ภาพได้มากขึ้น.