วันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2555

โปรแกรมป้องกันเครื่อง เข้าโหมดประหยัดพลังงาน |Dont Sleep 2.82


หลาย ๆ ครั้งที่คอมพิวเตอร์ที่เข้าสู่โหมดประหยัดพลังงาน อย่าง Stand by,hibernation  หรือที่เรามักจะเรียกกันว่า Sleep mode นั้นมักจะก่อให้เกิดปัญหาหนึ่งคือ เครือ่งไม่สามารถกลับมาทำงานได้อย่างปกติเมื่อเราสั่งให้มันทำงาน อันเนื่องมาจากอุปกรณ์บางตัวอย่าง Harddisk เมื่อเข้าสู่ sleep mode แล้วมันก็จะทำการเก็บหัวอ่านเข้าตำแหน่งปลอดภัย และจะไม่ออกมาอีกจนกว่าจะมีการ restart ใหม่ และนี่คือสาเหตุของการเกิดปัญหาดังกล่า.
Dont Sleep 2.82  โปรแกรมป้องกันคอมพิวเตอร์เข้าสู่โหมดประหยัดพลังงานทุกรูปแบบ รวมไปถึงป้องกันการ Shut down,log off ,restart ด้วย เอาไว้สำหรับใช้กับเครื่อง Server หรือเครื่องที่ไม่ต้องการให้มีการ restart,sleep mode กับมันเพื่อให้การทำงานยังคงต่อเนื่องต่อไป.