วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2555

โปรแกรมแปลงไฟล์ PDF เป็นไฟล์อื่น ๆ ได้มากมาย | PDFMate Free PDF Converter 1.40


PDFMate Free PDF Converter 1.40  ฟรีโปรแกรมดี ๆ ที่จะช่วยให้คุณสามารถแปลงไฟล์ PDF ของคุณให้กลายเป็นไฟล์ในฟอร์แมตต่าง ๆ ได้มากมาย เช่น Text Document (ไฟล์เอกสาร) ,Epub,Ebook (ไฟล์ Ebook สำหรับอุปกรณ์แบบพกพาต่าง ๆ ),ไฟล์รูปภาพ ตระกูล JPG ไฟล์ HTML และ SWF ไฟล์ เพื่อให้สามารถนำไปใช้ได้ตรงตามวัตถุประสงค์มากที่สุด สะดวก สบาย ใช้ง่าย ใช้ดี แต่ ใช้ได้เฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้นนะครับถ้าแปลงเป็น TEXT 
Download PDFMate Free PDF Converter 1.40