วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2555

โปรแกรมหยุดการทำงานของ โปรแกรมที่มีปัญหา,ไวรัส หรือhang |ProcessKO 2.70


ProcessKO 2.70  ฟรีโปรแกรมที่มีความสามารถในการสั่งหยุดการทำงานของโปรแรกมต่าง ๆ ที่กำลังรันอยู่ได้ทุกตัว เอาไว้สำหรับ kill process โปรแรกมที่ไม่สามารถทำการ End task แบบปกติได้ ได้แก่โปรแรกมที่กำลังค้าง (None responding) หรือโปรแรกมที่มีลักษณะเป็นมัลแวร์ที่แฝงตัวทำงานอยู่ใน process ที่
ป้องกันแอนตี้ไวรัสไปลบไฟล์ต้นฉบัของมัน (เช่น save.com) เราก็สามารถสั่งkill process save.com ก่อนแล้วค่อยไปสแกนตัวหลักของมันออกไปอีกทีก็ได้ หรือจะเอาไว้หยุดโปรแรกมที่มันกิน CPU และ RAM มากจนเกินไปจนเป็นสาเหตุที่ทำให้เครื่องทำงานช้าลงก็ได้เช่นกัน นับเป็น Utility ที่มีประโยชน์มาก ๆ และควรมีติดเครื่องไว้ครับ