วันพุธที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

Speccy Portable 1.17 | โปรแกรมดูสเป็คเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างละเอียด แบบพกพา


Speccy Portable 1.17 ฟรีโปรแรกมดูสเป็คเครือ่งคอมพิวเตอร์แบบละเอียด ช่วยให้คุณสามารถทราบว่าเครือ่งคอมพิวเตอร์ของคุณนั้นประกอบด้วย Hardware รุ่นใด ยี่ห้อใดบ้าง โดยสามารถบอกถึงรายละเอียดต่าง ๆ ของ CPU รุ่น,ยี่ห้อ,ความเร็ว และอุณหภูมิจริงที่กำลังเกิดขึ้นว่าเท่าไหร่ RAM ชนิดของ
RAM ขนาดความจุ,เมนบอร์ด ยี่ห้อ,รุ่น,VGA รวมไปถึงอุปกรณ์ปลีกย่อยต่าง ๆ อย่าง Sound card  Onboard ก็สามารถบอกรายละเีอยดได้หมด และยังบอก รายละเอียดของ OS mี่ใช้ได้ด้วย และโปรแรกมนี้ยังเป็นแบบ Portable ให้คุณใส่ Flash drive เอาไปใช้ตรวจสอบ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่คุณกำลังจะไปซื้อใหม่ได้ด้วยว่า สเป็คมันตรงกับที่ระบุไว้หรือเปล่า ไม่ต้องแกะเปิดฝาเครือ่งให้เสียเวลา.

Download Speccy Portable 1.17