วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ฟรีโปรแกรมนาฬิกาจับเวลา | OnlyStopWatch 3.23


OnlyStopWatch 3.23 ฟรีโปรแกรมนาฬิกาจับเวลา ที่มีความแม่นยำระดับ นาโนเซ็กกันเลยทีเดียว ให้คุณสามารถเลือกได้ว่าจะใช้การจับเวลาแบบเดินหน้า หรือใช้การนับถอยหลัง ประยุกต์ใช้ได้ตามความต้องการ ทั้งจับเวลาการแข่งขันต่าง ๆ ,จับเวลาในการทำอาหาร,หรือตั้งเวลาในการนัดหมาย และอื่น
ๆ โปรแกรมมีขนาดเล็ก เบา สามารถทำงานได้ทั้งบน Desktop PC,Notebook,Netbook และ Tablet ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows XP ขึ้นไป.