วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

โปรแกรมช่วย Copy ไฟล์ ความไวสูง } Ultracopier 0.3Ultracopier 0.3 ฟรีโปรแรกมที่จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถ copy ไฟล์ที่อยู่ในเครื่องได้อย่างรวดเร็วกว่าการ Copy ธรรมดาทั่วไปหลายเท่านักด้วยเทคนิคการส่งถ่ายข้อมูลที่ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษ ที่จะทำให้การส่งข้อมูลเร็วขึ้น สามารถใช้ได้ทั้ง Copy ข้อมูลจาก HDD,Filash drive หรือสื่ออื่น ๆ ช่วยประหยัดเวลาในการทำงานได้เยอะเลยครับ.


Download Ultracopier 0.3