วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

Audio Pitch and Shift 4.8 | โปรแกรมปรับความเร็วไฟล์เพลงAudio Pitch and Shift 4.8  ฟรีโปรแรกมที่จะช่วยให้คุณนั้นสามารถที่จะปรับความเร็วของไฟล์เพลงของคุณได้ตามต้องการ จะให้เร็วขึ้นเป็นจังหวะ แด๊นซ์ ๆ หรือจะให้ช้าลงเหมือนเทปยืดก็สามารถทำได้
นอกจากนี้ยังใช้ในการปรับระดับของเสียงในโทนต่าง ๆ ได้อีก โดยการปรับแต่งเสียงต่าง ๆ ทั้งหมดนี้จะไม่ไปกระทบกับไฟล์เพลงต้นฉบับเลย  โปรแรกมมีหน้าที่เพียงแค่เล่นและปรับเท่านั้น เหมาะสำหรับ เอาไว้ทำบูตดีเจ แบบชั่วคราว หรืองานอะไรที่ต้องการเปลี่ยนความเร็วของดนตรีในขณะที่เล่นไปด้วย รองรับไฟล์เพลงได้มากมายหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น MP3,wav,Ogg และอื่น ๆ