วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2555

XAMPP 1.8.0 Beta 5 | ฟรีชุดโปรแรกมจำลอง Webserver สำหรับนักพัฒนาเว็บไซด์


XAMPP  คือชุดโปรแกรมที่จะช่วยจำลองเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เรากำลังใช้งานอยู่ให้กลายเป็น Webserver  เพื่อใช้ในการทดลองรัน Script หรือ web application 9่าง ๆ ที่โปรแกรมเมอร์เขียนขึ้นโดยไม่จำเป็นต้องมี Web site หรือ Host จริง ๆ และไม่จำเป็นต้องต่ออินเตอร์เน็ตตลอดเวลา ซึ่งทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายและทำงานได้รวดเร็วกว่า โดยในชุด XAMPP 1.8.0 Beta 5 จะประกอบไปด้วย
โปรแกรมดังนี้
1. Apache สำหรับจำลองเป็น web server
2.MYSQL สำหรับสร้าง ฐานข้อมูล ต่าง ๆ
3.Filezilla สำหรับอับโหลดไฟล์ต่าง ๆ เข้าสู่ webserver จำลองของเรา
4.Merqury สำหรับจำลองเครื่องให้เป็น E mail server เพื่อใช้ทดสอบระบบรับส่งอีเมล์

Download XAMPP 1.8.0 Beta 5