วันอังคารที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2555

โปรแกรมดูคนแอบใช้ Wireless | Wireless Network Watcher 1.46


Wireless Network Watcher 1.46  ฟรีโปรแกรมสำหรับตรวจสอบอุปกรณ์ ต่าง ๆ ที่เชื่อต่ออยู่กับ Network
ของเราสามารถตรวจสอบได้ทั้งแบบ LAN และ Wireless และบอกรายละเอียดต่าง ๆ ของอุปกรณ์นั้น ๆ ได้ไม่ว่าจะเป็น IP Address,MAC address ,Name และยี่ห้อของอุปกรณ์ Network ที่ใช้อยู่เพื่อให้เราสามารถรู้ได้ว่ามีอุปกรณ์ใด แปลกปลอมเข้ามาอยู่ในวง Network ของเราหรือไม่ เพราะทุกวันนี้มันมีโปรแกรม Hack ที่จะทำให้สามารถแอบใช้ wireless network ของคนอื่น ออกมาให้เกลื่อนกันเลยทีเดียว
ส่วนวิธีการป้องกันอาจจะใช้โปรแรกมพวก Net cut หรือการกำหนด MAC address  จาก router ก็ได้.