วันพุธที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2555

Belarc Advisor 8.2 | โปรแกรมดูรายละเอียด Hardware และ sOftware


Belarc Advisor 8.2 |  ฟรีโปรแรกมที่จะแสดงรายละเอียดของ Hardware และ Software ที่ถูกติตั้งอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุถณ ผ่านทาง Web browser โดยโปรแรกมจะแสดงข้อมูลทุกอย่าง เพื่อให้คุณได้ทราบว่ามี hardware และ Software ชนิดใด ยี่ห้อใดบ้างที่ทำงานอยู่ในเครื่องของคุณ ทำให้สามารถ
จัดการหรือตรวจสอบการทำงานของระบบต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดายขึ้น  และข้อมูลทั้งหมดจะถูกเก็บรักษาอย่างปลอดภัยอยู่ใน เครื่องของคุณโดยไม่ส่งเข้า web browser ให้เสี่ยงต่อการโดน Hack เลย นับเป็นโปรแกรมบอกข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ดีมากตัวหนึ่งเลยทีเดียว