วันอังคารที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

VueMinder Lite USB 9.1 | โปรแกรมปฏิทิน รันบน Flashdrive ได้


VueMinder Lite USB 9.1 ฟรีโปรแกรมปฏิทินติดหน้าจอสามารถเรียกใช้งานจาก USB Flash drive ได้โดยไม่ต้องติดตั้ง โดยโปรแรกมนี้สามารถเชื่อมต่อกับ Google Calender เพื่อดึงรายละเอียดหรืองานต่าง ๆ ที่คุณทำไว้มาลงได้ ให้คุณสามารถจดตารางนัดหมายต่าง ๆ ในแต่ละวันลงไปได้  บอกวันหยุดของประเทศที่คุณอยู่ และบอกสภาพอากาศบริเวณที่คุณอยู่ได้อีกด้วย  นับเป็นโปรแกรมที่มีประโยชน์มาก ๆ สำหรับคนที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศบ่อย ๆ จะได้ไม่ลืมนัดหรือเวลาสำคญ ๆ ไป.


Program Feature
- View multiple calendars in layers and by day, week, or month.
- Subscribe to calendars on local network or web.
- Add common public calendars, such as holidays.
- Categorize events.
- Import from iCalendar (ics) files.
- Export to iCalendar (ics) files.
- Print calendars using daily, weekly, and monthly layouts.
- Quick startup using a configuration wizard.
- Backup and restore data.
- Cut, copy, paste, and delete events.
- Customize calendar appearances.
- View simple popup reminders.
- Popup reminders can contain music or videos.
- View simple desktop alerts.