วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

โปรแกรมสแกนเอกสารแล้วเซฟเป็น PDF ทันที | WinScan2PDF 1.64| WinScan2PDF 1.64  ฟรีโปรแกรมที่จะช่วยให้ผู่ใช้งานสามารถสแกนเอกสารต่าง ๆ ที่ต้องการแล้วเซฟเป็นไฟล์ PDF ได้ทันที ช่วยลดขั้นตอนที่ยุ่งยากในการ จัดเก็บเอกสารที่เป็นแผ่นกระดาษไปเป็นไฟล์ PDF ได้หลายขั้นตอน คุณสามารถสแกนแล้วสั่งเซฟเป็น PDF เดี่ยว ๆ หรือ จะสแกนเป็นหลาย ๆ ใบแล้วเซฟทีเดียวก็ได้ สะดวกและประหยัดเวลาแบบสุด ๆ


Download | WinScan2PDF 1.64