วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ฟรีโปรแกรมช่วยดาวโหลดไฟล์จากอินเตอร์เน็ต | Jordy Downloader 1.08

Jordy Downloader 1.08 ฟรีโปรแกรมช่วยดาวโหลดไฟล์จากอินเตอร์เน็ต ช่วยให้คุณสามารถดาวโหลดไฟล์ขขนาดใหญ่ ๆ จากเว็บไซด์ต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย ไม่วจะเป็นโปรแกรม , driver หรืออะไรก็แล้วแต่สามารถดาวโหลดได้โดยรีดพลังจากอินเตอร์เน็ตมาแบบเต็มสูบเลยทีเดียว ช่วยให้ความเร็วในการดาวโหลดเพิ่มขึ้นถึง 5 เท่าจากการดาวโหลดด้วย browser แบบปกติ ด้วยเทคนิคการแบ่งไฟล์เป็น 5 ส่วนและโหลดพร้อม ๆ กันนอกจากนี้ยังมีความสามารถในการหยุด และ เริ่มดาวโหลดต่อจากของเดิมได้อีกนับเป็นโปรแกรมช่วยดาวโหลดที่ดีมาก ๆ ตัวหนึ่งเลยทีเดียวครับ.
Program description
ordy Downloader is a free download manager that allows you to download files from Internet with dazzling speed. It supports BitTorrent, HTTP, HTTPS, FTP servers, online data storage, videos & audio streams. Improve your download experience by 5-10 times faster downloads by combining file segmentation with a smart algorithm, easy installation and seamless integration with all popular browsers.