วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

Auslogics Registry Cleaner 2.3.0.5 | โปรแกรมทำความสะอาด รีจิสตี้


Auslogics Registry Cleaner 2.3.0.5  ฟรีโปรแกรมทำความสะอาด รีจิสตี้ ช่วยตรวจสอบและจัดการรีจิสตี้ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว ทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้เร็วขึ้น และมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะการมีรีจิสตี้ ที่ไม่ได้ใช้แล้วอยู่ในเครื่องมากก็ไปก็จะสร้างภาระให้กับ windows ที่จะต้องมาคอยตรวจสอบอยู่ตลอดเวลาอันเป็นสาเหตุทำให้ระบบโดยรวมช้าไปด้วย  ดังนั้นทุกครั้งที่มีการ ลบโปรแรกมออกจากเครื่องควร
จะรันโปรแกรม Auslogics Registry Cleaner ตามด้วยทุกครั้งเพื่อกวดรีจิสตี้ของโปรแกรมที่ไม่ใช้แล้วทิ้งไป หรือจะทำซัก 2-3 เดือนหนก็ได้ก็จะทำให้ระบบทำงานได้ดีขึ้นครับ