วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2555

โปรแกรมทำ sub title vdo แบบง่าย ๆ | Subtitle Edit 3.2.4


Subtitle Edit 3.2.4  ฟรีโปรแรกมที่จะให้คุณสามารถใส่ Sub title ลงไปใน VDO ของคุณได้แบบง่าย ๆ โดยการกำหนดเป็นช่วงเวลา เริ่มต้นและสิ้นสุดของ ประโยค นั้น ๆ ทำให้การแสดงผลของ sub title ตรงกับส่วนเนื้อหาของไฟล์ VDO มากที่สุด ช่วยเพิ่มความสะดวกในการใส่ Sub title ให้กับงาน VDO ได้มาก..
ไม่ต้องมานั่งไล่พิมพ์ทีละประโยค ๆ ในโปรแรกมตัดต่ออีกต่อไปแล้ว