วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2555

โปรแกรมหยุดการทำงานของ process | ProcessKO 2.51


ProcessKO 2.51  ฟรีโปรแกรมที่เอาไว้สำหรับหยุดโปรแรกมที่กำลังทำงานอยู่ หรือโปรแรกมที่เกิดภาวะค้าง หรือ None responding ช่วยเอาไว้แก้ปัญหาโปรแกรมที่ไม่ยอมปิดตัว หรือไม่สามารถปิดได้  ใช้ปิด
โปรแกรมที่สงสัยว่าเป็นมัลแวร์ แล้วใช้ Anti virus สแกนออกก็ได้  เป็นโปรแรกมที่มีประโยชน์และสมควรที่จะมีติดคเครื่องไว้นะครับ.