วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2555

ฟรี firewall เสริมพลังป้องกันให้คอมพิวเตอร์ของเรา | PrivateFirewall 7.0.26


PrivateFirewall 7.0.26 ฟรี firewall ที่จะมาช่วยเสริมพลังป้องกันให้กับ Anti malware ของเราให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยตรวจสอง package ที่เข้ามาสู่ระบบของเราทั้งทาง LAN และ Internet ว่ามันเป็นส่วนที่ถูก Request เข้ามาหรือไม่ถ้าไม่ใช่ก็จะจัดการ block เอาไว้และแจ้งให้ผู้ใช้ได้ทราบว่ามีข้อมูลแปลกปลอมพยายามจะเข้าสู่เครื่องของเรา 
ข้อดีของการติดตั้ง firewall คือมันจะช่วยในการกลั่นกรองข้อมูลที่จะเข้าเครื่องของเราก่อนที่จะเข้า ทำให้สามารถป้องกันได้ง่ายกว่า และช่วยลดปัญหาสภาวะ Zero day ของAnti virus ได้ด้วย ถึงจะทำให้การทำงานและการติดตั้งโปรแรกมบางตัวช้าลงไปนิด เพราะต้องมาคอยตอบให้ firewall allow โปรแรกมที่ติดตั้งเข้าเครื่องก็ยังดีกว่า ปล่อยให้มัลแวร์เข้าเครื่องนะครับ