วันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2555

โปรแกรมตัดต่อเสียง แปลงไฟล์ ใส่ effect \ Audacity 2.0


Audacity 2.0 ฟรีโปรแกรมตัดต่อเสียง ที่ให้คุณสามารถบันทึกเสียงที่ต้องการผ่านทาง Line-in หรือ ไมโครโฟน  สามารถบันทึกเสียงจากเครือ่งเล่นเทปคาสเซ็ท เพื่อแปลงเป็นไฟล์ดิจิตอลได้ (ต่อผ่านทางช่อง Line in จะให้เสียงแบบ สเตอริโอ ) หรือสามารถเปิดไฟล์เสียงที่มีอยู่แล้วเพื่อนำมาตัดต่อก็ได้


การใช้งานง่ายและยืดหยุ่น คุณสามารถเลือกช่วงเสียงที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย จะ Copy,delete ,paste ก็สามารถทำได้อย่างง่ายดาย ช่วยให้การทำงานง่ายขึ้นมาก นอกจากนี้ยังสามารถใส่ Effect เสียงต่าง ๆ เข้าไปได้อีกมีให้เลือกใช้มมากมายเลยทีเดียว  และยังสามารถแปลงไฟล์เสียงเป็นฟอร์แมตต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ตามควาามต้องการได้อีก รองรับหลายฟอร์แมต ไม่ว่าจะเป็น WAV,MP3,vorbits.