วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2555

โปรแกรมล้างหน่วยความจำเพื่อให้เครื่องทำงานได้ดีขึ้น | CleanMem 2.3.2


CleanMem 2.3.2  ฟรีโปรแรกมที่จะมาช่วยล้างหน่วยความจำของเครื่องคอมพิวเตอร์โดยโปรแกรมนี้จะทำการลบ process ที่ไม่ได้ใช้งานแล้วแต่ยังคง ค้างอยู่ในหน่วยความจำ ให้ออกไปทำให้เพิ่มพื้นที่หน่วยความจำในการทำงานใหม่ ๆ ได้ต่อไป โดยไม่จำเป็นที่จะต้อง restart เครื่อง
โปรแกรมนี้เหมาะกับคอมพิวเตอร์ที่มีหน่วยความจำไม่มากนัก ช่วยลดปัญหา Low memory และต้อง restart เครื่องบ่อย ๆ ได้
ปล. อย่าทำการ Clear memory ระหว่างการไรท์แผ่น CD/DVD นะครับ ไม่อย่างนั้นแผ่นเสียแน่ ๆ เพราะโปรแกรมไรท์แผ่นจะใช้หน่วยความจำของเครื่องในการทำ Buffer (หน่วยความจำชั่วคราว) เพื่อการเขียนข้อมูลลงแผ่นคครับ ระวังด้วยนะ

Download CleanMem 2.3.2