วันพุธที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2555

โปรแกรมเปลี่ยนชื่อไฟล์ครั้งละหลาย ๆ ไฟล์ | Advanced Renamer Portable 3.23


Advanced Renamer Portable 3.23 ฟรีโปรแกรมที่จะช่วยให้เราสามารถเปลี่ยนชื่อไฟล์หรือโฟลเดอร์ได้ครั้ง
ละมาก ๆ ในครั้งเดียว สามารถเปลี่นชื่อไฟล์ภาพได้หลากหลาย ทั้งไฟล์รูปภาพ,MP3,เอกสารค่าง ๆ ก็สามารถเปลี่ยนชื่อได้ตามต้องการ ช่วยลดเวลาในการทำงาน และจัดระเบียบไฟล์ต่าง ๆ ได้ดียิ่งขึ้น.